Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu máy tính lên NAS Synology

11-09-2018, 3:32 pm

Synology Driver là phần mềm đồng bộ tích hợp các ứng dụng: chat, Cloud Station, Office. Phần mềm có chức năng chính là cho phép bạn đồng bộ dữ liệu từ các máy tính bao gồm các thiết bị di động lên NAS Synology.

Ở giao diện chính bạn mở  Package Center tìm ứng dụng Driver

Ứng dụng yêu cầu cài một số phần mềm đi kèm gói chọn Yes

Chọn Next để tiếp tục

Nhấn tiếp Apply

Sau khi cài hoàn tất nhấn Open để mở

Chọn Yes để tiếp tục và làm mới webpage

Trở lại màn hình chính ta mở Main menu, sẽ thấy ứng dụng Driver đã cài đặt

Mở ứng dụng driver trên NAS, ứng dụng sẽ gợi ý bạn tải app sử dụng

Ở đây sẽ có ứng dụng cho PC và ứng dụng dành cho mobile

Tải về và cài đặt ứng dụng Drive trên PC

Nhấn Start Now để bắt đầu thiết lập

Ở đây bạn điền QuickConnect ID của NAS và tài khoản của bạn, nhấn NEXT để tiếp tục

Ấn Proceed anyway

Phần này sẽ cho phép bạn thiết lập vị trí lưu file đồng bộ trên NAS và thư mục đồng bộ trên máy tính

Tiếp theo cài đặt vị trí lưu thư mục Share with me

Sau khi hoàn tất đồng bộ