Hướng dẫn sao lưu dữ liệu với NAS Synology

10-09-2018, 9:50 am

Synology Drive là dịch vụ của Synology cho phép người dùng sao lưu dữ liệu từ các máy tính, thiết bị di động lên NAS synology.
Ở màn hình quản trị bạn mở “pakage center” gõ từ khóa “Drive”, bạn cài ứng dụng Synology Drive lên NAS

Để các folder share trên NAS cho phép backup dữ liệu bạn phải bật “teamfolder”
Truy cập vào biểu tượng ứng dụng, chọn mở ứng dụng Synology Drive Admin Console.

Trong bảng, bạn chọn “Teamfolder” >> chọn vào folder share cần bật>> Chọn “Enable”

Để bật teamfolder cho foldershare bạn cần gỡ bỏ tất cả các ổ đĩa ánh xạ trên folder share đó.
Tại hộp thoại bạn thiết lập 1 số tùy chọn cơ bản
Khi bạn backup hay đồng bộ 1 phiên bản dữ liệu từ máy tính lên NAS nó sẽ tính là 1 Versions, những Versions này sẽ được lưu trữ trên NAS phòng trường hợp bạn cần lấy lại dữ liệu, tối đa có thể để 32 version và tùy chọn tối đa giữ version cũ nhất trong 120 ngày, tùy theo nhu cầu bạn để các thiết lập phù hợp, vì càng nhiều version và thời gian giữ càng lâu thì nas của bạn sẽ càng bị chiếm nhiều dung lượng
- From the earliest versions: luân chuyển từ những phiên bản đầu tiên
- Intelliversioning: luân chuyển thông minh, hệ thống sẽ tự động xác định phiên bản nào quan trọng hơn
Sau khi chọn xong nhấn “OK”


Có 1 số chú ý như sau:
-Với các user có quyền “Read-only” với foldershare thì họ chỉ có thể đồng bộ 1 chiều từ NAS xuống máy tính của họ, và ko dùng được chức năng backup, để backup bạn nên cài đặt quyền người dùng là Read/Write

Tiếp theo bạn cài ứng dụng synology drive client lên máy tính cần đồng bộ - backup dữ liệu, bạn có thể tải TẠI ĐÂY
Sau khi cài “Synology Drive client” lên máy bạn mở ứng dụng lên, ấn “Start Now”

Synology nas: điền địa chỉ IP local của NAS nếu máy tính và nas synology trong cùng mạng LAN, quick ID hoặc DDNS ( tên miền đăng kí trên NAS)- khi máy tính khác mạng với synology nas- ở đây mình sẽ điền DDNS vì sẽ cho tốc độ đồng bộ-backup nhanh hơn khi truy cập bằng quickID

Ở đây bạn có 2 tùy chọn sử dụng là đồng bộ và backup, trong bài viết này mình sẽ chọn Backup Task
Select Backup Source: dữ liệu trên máy tính cần backup
Backup destination: chọn folder trên nas chứa dữ liệu cần backup,

Ở phần chọn folder trên nas, bạn có thể thấy folder “Synology data” dc bật teamfolder lúc đầu đã hiển thị ở đây.

Sau khi chọn xong tiếp tục ấn “Next”.

Nas có cho bạn 3 chế độ Backup:

- Continuous backup: tự động backup khi nhận thấy file backup có thay đổi

- Manual backup: tiến hành backup khi ấn nút “ Backup now”

- Scheduled backup: Backup theo lịch đã đặt.

ở đây mình chọn backup theo lịch

Chọn xong bạn tiếp tục ấn next.

 

Nas sẽ hỏi bạn có muốn backup phiên bản đầu tiên ngay không.

 

Backup hoàn tất.

Chúc các bạn thành công.