Phân quyền cơ bản trên DSM nas Synology

08-10-2019, 9:42 am

Tương tự như windows, hệ điều hành DSM trên NAS synology cũng hỗ trợ phân quyền chi tiết tới từng cấp subfolder, dưới đây là hướng dẫn cơ bản để phân quyền các folder trên DSM của nas Synology.

Tuy nhiên để phân quyền cụ thể cho từng folder bên trong folder share cũng như các lớp folder bên trong nữa bạn theo dõi các bước dưới đây:

Truy cập File Station, chọn folder cần phân quyền >> Click chuột phải >> Properties

 

Sau khi hiện hộp thoại bạn chọn sang phần Permission. Ở đây có thể thấy có sẵn nhóm user administrator đã được mặc định phân quyền cho folder này.

Chọn Create một hộp thoại hiện ra. Ở đây bạn khai báo các thông tin

User or group: ( chọn user hoặc group muốn thêm quyền vào)

Inherit from: ( có thể kế thừa quyền từ user hoặc nhóm user khác)

Type: ( chọn là allow)

Apply to: ( áp dụng quyền này cho cụ thể các thành phần, phần này nên chọn là This folder với các lớp thư mục ngoài)

Ý nghĩa các tùy chọn quyền bạn có thể xem tại đây: Ý nghĩa các quyền nâng cao trên DSM nas Synology

Sau khi chọn xong nhấn ok, user được khải báo đã xuất hiện. Chọn tiếp ok để hoàn tất.

Tương tự, bạn có thể làm với các folder bên trong và nhiều cấp subfolder khác.

Chúc các bạn thực hiện thành công.