Tạo RAID đơn giản với TNAS

29-05-2020, 9:51 am

Tại giao diện quản trị TNAS truy cập Control Panel, chọn vào Storage pool, hiện tại sẽ thấy một Storage pool có dạng JBOD, cái này là ban đầu có thể chọn hoặc để nguyên dạng nas thiết lập, để thay đổi sang các thiết lập RAID khác bạn sẽ phải xóa toàn bộ dữ liệu đang có trên ổ, ở tab volume chọn volume hiện có.

NAS sẽ báo bạn xác nhận bằng mật khẩu admin để chắc chắn xóa. Tiếp theo chuyển sang tab Storage pool chọn vào pool hiện có nhấn Delete, NAS lại tiếp tục báo xác nhận bằng mật khẩu admin.

Sau khi xóa hết tại tab Storage pool  chọn Creat, lúc này NAS sẽ cho bạn lựa chọn các thiết lập RAID khả dụng với số lượng và dung lượng ổ cứng hiện đang có trong NAS, sau khi đã chọn loại RAID phù hợp chọn "Next".

Next tiếp sau đó chuyển tiếp qua tab volume chọn creat để tạo volume, điều chỉnh dung lượng của volume rồi nhấn next.

Chọn một trong 2 kiểu định dạng ổ hệ thống sau đó chọn "Next".

Hoàn tất việc tạo RAID.