Ổ cứng mạng - Nas là thiết bị lưu trữ dữ liệu có một hoặc nhiều ổ cứng khi sử dụng phải gắn vào thiết bị có kết nối mạng internet (Router/ Modem/ Switch) - Giải pháp Nas cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu tập trung tại một nơi - sử dụng, chia sẻ dữ liệu từ bất kỳ thiết bị, bất cứ nơi nào có kết nối mạng Internet.

Ổ cứng mạng - Nas là thiết bị lưu trữ dữ liệu gồm một hoặc nhiều ổ cứng khi sử dụng để lưu trữ dữ liệu như tài liệu, hình ảnh, phim, âm nhạc phải được gắn vào thiết bị mạng như router/ modem/ switch - Giải pháp này cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu tập trung tại một nơi, truy cập, chia sẻ & sử dụng dữ liệu từ bất kỳ thiết bị, bất cứ nơi nào có kết nối mạng Internet.