Ổ cứng camera được thiết kế để tối ưu hóa cho các thiết bị ghi xóa video DVR (Digital video recoder) & NVRs (Network video recoders). HDD chuyên dụng cho đầu ghi hình camera được thiết kế cho hiệu quả xử lý công việc ghi xóa dữ liệu nhanh hơn 3 lần so với ổ cứng máy tính để bàn, thời gian hoạt động liên tục 24h/7 trong đó tỷ lệ (ghi xóa/đọc = 90%/10%) & hỗ trợ lên đến 64 camera full HD.

Tìm theo

Ổ cứng chuyên dụng cho camera được thiết kế để tối ưu hóa cho các thiết bị ghi xóa video DVR (Digital video recoder) - Đầu ghi camera Analog qua cáp đồng trục coax và NVRs (Network video recoders) - Đầu ghi hình camera IP qua mạng internet. Các sản phẩm hdd chuyên dụng cho đầu ghi hình camera được thiết kế để giảm thiểu thời gian chết, bỏ khung hình cho hiệu quả xử lý công việc ghi xóa dữ liệu nhanh hơn 3 lần so với ổ cứng máy tính để bàn, thời gian hoạt động liên tục 24h/7 trong đó tỷ lệ ghi xóa/đọc = 90%/10% hỗ trợ lên đến 64 camera full HD.