Giao hàng ngay theo yêu cầu

16-08-2015 06:45pm

Giao hàng ngay theo yêu cầu tại Hà Nội – Hồ Chí Minh:

Miễn phí giao hàng trong bán kính 7km. Thời gian giao hàng trong vòng 2h tính từ thời điểm xác nhận đơn hàng.

Phụ phí giao hàng 15.000VND trong bán kính từ 7 đến 10km. Thời gian giao hàng trong vòng 5h tính từ thời điểm xác nhận đơn hàng.

Phụ phí giao hàng 35.000VND trong bán kính từ 10 đến 15km. Thời gian giao hàng trong vòng 5h tính từ thời điểm xác nhận đơn hàng.

Bán Kính >= 15km người mua có thể thỏa thuận cho phù hợp.

Khu Vực tỉnh thành khác:

Miễn phí giao hàng theo yêu cầu của người mua đến các điểm nhận hàng của nhà xe, công ty vận chuyển, Bưu Điện tại Hà Nội – Hồ Chí Minh.

Thời gian là 24h đối với những đơn hàng được xác nhận trước 14h30.

Thời gian là 48h đối với những đơn hàng xác nhận sau 14h30.

Ttrong trường hợp khác có thể thỏa thuận cho phù hợp.