Các bước đơn giản để tạo user và group trên DSM nas Synology

07-09-2018, 2:58 pm

Để tạo mới user, ở giao diện quản trị mở phần control panel, chọn biểu tượng user

Chọn create

Bạn điền đầy đủ thông tin sau đó nhấn NEXT.

Ở đây bạn có thể Join user vào các group hiện có, nếu không bỏ qua và nhấn NEXT

Ở đây bạn cấp quyền sử dụng folder cho user, do ở đây mình chưa tạo folder share nào nên sẽ nhấn NEXT để tiếp tục.

Ở đây bạn có thể giới hạn dung lượng sử dụng  cho user, nhấn NEXT để tiếp tục

Bước này bạn cấp quyền sử dụng ứng dụng, dịch vụ cho user.

Tiếp theo tùy chọn giới hạn tốc độ mạng sử dụng cho user, nếu không cấu hình mặc định tốc độ của user sẽ theo group mà user đó dc Join vào.

Sau khi hoàn tất các thiết lập nhấn Apply.