Truy cập NAS Synology từ xa với Quickconnect ID

07-09-2018, 3:52 pm

Với NAS tính năng truy cập dữ liệu và quản lý từ xa là một tính năng quan trọng. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bước cơ bản để thiết lập quick ID để truy cập NAS synology từ bên ngoài mạng.

Ở màn hình quản trị bạn mở control panel.

1.Chọn vào mục QuickConnect, 2. Tích vào “Enable QuickConnect”, 3. Ấn vào Login to

 

Ở đây nếu bạn đã có tài khoản Synology thì điền vào sao đó sing in, nếu chưa có bạn có thể click vào Create an account để tạo tài khoản

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ phải đặt tên Quick ID, ở đây mình đặt là VCOM2018 sau đó nhấn apply

Sau đó DSM sẽ tự động đăng kí quickID cho bạn và xuất ra 1 đường link, đường link này sẽ dùng để sử dụng truy cập NAS từ mạng bên ngoài.

Đây là bảng quản trị của NAS synology khi truy cập từ mạng bên ngoài bằng link đã đăng kí ở bước trên