Chi tiết về phân quyền user trong group NAS Synology

16-09-2018, 4:08 pm

Nhắc đến câu chuyện sử dụng NAS phục vụ cho công việc, ngoai truy cập dữ liệu từ xa, các tiện ích đi kèm thì phân quyền sử dụng và quản lý folder, user là điều mà ai cũng quan tâm. Trong khuôn khổ bài viết này mình sẽ đề cập tới cơ chế phân quyền tương tác giữa user và group trên hệ điều hành DSM của NAS Synology. Ví dụ dưới đây sẽ là 1 user được join vào 1 group và mình sẽ tiến hành phân quyền sử dụng tới 1 folder phim 4k.

 

Trong đó: 

Preview là quyền của user trong thực tế, Group Permissions là quyền của Group chứa user đó.

Các quyền cơ bản: No access: NA | Read/write: RA | Read Only: RO | Quyền Custom mình sẽ chia sẻ chi tiết trong một bài viết khác.

TH1    User: NA + Group: RA => User: NA

TH2    User: RA + Group: NA => User: NA

TH3    User: RA + Group: RO => User: RA

TH4    User: RO + Group: RA => User: RA

TH5    User: RA + Group_1: RA + Group_2: NA => User: NA

Qua bảng thống kê trên nhìn thì có vẻ khá rắc rối nhưng các trường hợp đều có 1 nguyên tắc chung nếu RO + RA thì RA (TH 3, 4), và nếu chỉ cần xuất hiện quyền NA thì kết quả sẽ là quyền NA ( No access) (TH 1,2,5)

Hi vọng qua một số chia sẻ trên sẽ giúp ae mới sử dụng NAS Synology sẽ không gặp lúng túng khi phân quyền với user và group.

Tham khảo các ổ cứng mạng NAS Synology tại đây: NAS Synology