Sử dụng phần mềm trên ổ cứng di động Samsung M3

09-07-2015, 5:38 pm

Sử dụng phần mềm trên ổ cứng di động Samsung M3 Portable

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên ổ cứng di động Samsung M3 Portable bao gồm các tính năng: AutoBackup: tự động sao lưu dữ liệu, SecretZone thiết lập phân vùng bảo mật, các tính năng quản lý, kiểm tra tình trạng ổ đĩa.

Kết nối ổ cứng di động Samsung M3 Portable vào máy tính

Cài đặt ứng dụng "Samsung_Drive_Manager" -> Click Yes

Sử dụng phần mềm trên ổ cứng di động Samsung M3

Cài đặt phần mềm Samsung Drive Manager trên ổ cứng di động Samsung M3

Cài đặt phần mềm trên ổ cứng di động Samsung M3

Cài đặt ổ cứng di động Samsung M3

Cài đặt ổ cứng di động Samsung M3 Portable

Các bước cài đặt hoàn tất, bạn có thể restart lại máy tính và bắt đầu sử dụng

Các bước cài đặt ổ cứng di động Samsung M3

Chạy phần mềm quản lý ổ đĩa Samsung Drive Manager

Giao diện Samsung Drive Manager

Giao diện phần mềm Samsung Drive Manager

Các tiện ích trên Samsung Drive Manager

1. Lựa chọn các ổ gắn ngoài Samsung để cấu hình

2. Eject ổ di động Samsung – tắt an toàn ổ cứng trước khi rút khỏi máy tính

3. Hiển thị tình trạng sử dụng ổ cứng di động

  • Total Space: tổng dung lượng của ổ gắn ngoài
  • Used by AutoBackup: dung lượng đã sử dụng trong AutoBackup
  • Used by SecretZone: dung lượng đã sử dụng trong SecretZone
  • Used by User: dung lượng sử dụng từ người dùng

4. Programs: Các ứng dụng bao gồm

  • Auto Backup: phần mềm thiết lập sao lưu tự động từ máy tính đến ổ di động Samsung
  • SecretZone: phần mềm thiết lập bảo mật theo phân vùng

5. Tools: các công cụ, tiện ích

Diagnostics: Chạy chuẩn đoán tình trạng ổ đĩa

Cài đặt Samsung M3 Portable

Công cụ kiểm tra tình trạng ổ đĩa

Disk Management: Công cụ quản lý ổ đĩa: định dạng, phân vùng...

cài đặt ổ cứng Samsung M3 Portable

Công cụ quản lý ổ cứng Samsung

Power Settings: Thiết lập chế độ tự động ngắt ổ đĩa để tiết kiệm năng lượng.

cài đặt phần mềm Samsung M3 Portable

Theo dõi chi tiết Video hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Samsung Drive Manager trên ổ cứng di động Samsung M3 Portable

>> Tham khảo hướng dẫn sử dụng các tính năng của ổ cứng di động Samsung M3 Portable

Phần 2: AutoBackup Sao lưu tự động trên ổ cứng Samsung M3

Phần 3: SecretZone đặt mật khẩu cho ổ cứng di động Samsung