SecretZone đặt mật khẩu cho ổ cứng di động Samsung

11-07-2015, 9:46 am

Hướng dẫn sử dụng SecretZone đặt mật khẩu cho ổ cứng di động Samsung

SecretZone cho phép bạn đặt mật khẩu cho phân vùng trên ổ cứng di động Samsung – tránh các truy cập trái phép đến dữ liệu của bạn.

Thiết bị sử dụng: ổ cứng gắn ngoài - ổ cứng di động Samsung M3 Portable.

Click “SecretZone” để tiến hành thiết lập phân vùng bảo mật

secretzone đặt mật khẩu ổ cứng di động samsung

Lựa chọn ổ di động Samsung :

  • Secure Drive Name: tên phân vùng bảo mật
  • Secure Drive Size: Dung lượng cho phân vùng

Click “Create”

Các tùy chọn

  • Auto Connection: tự động kết nối phân vùng ghi gắn ổ cứng vào máy tính.
  • Timeout: thiết lập thời gian ngắt ổ khi không sử dụng
  • Volume Type: Kiểu phân vùng (Normal Secure Drive và Dynamic Secure Drive)

đặt phân vùng bảo mật ổ cứng di động samsung

Đặt mật khẩu cho phân vùng bảo mật, click “OK”

đặt mật khẩu ổ cứng samsung với secretzone

Quá trình hoàn tất, trên My Computer xuất hiện phân vùng “pass1” với dung lượng 200GB

hướng dẫn sử dụng secretzone trên ổ cứng samsung

Nếu bạn không sử dụng chế độ Auto Connection khi kết nối đến máy tính sẽ không nhận phân vùng bảo mật mà hiển thị ổ đĩa Samsung với 200GB mức dung lượng đã sử dụng của phân vùng bảo mật.

hướng dẫn secretzone đặt mật khẩu

Để mở phân vùng này, bạn lựa chọn Connect trong SecretZone

hướng dẫn secretzone thiết lập phân vùng bảo mật

Hộp thoại yêu cầu gõ password , connect ổ đĩa để sử dụng

đặt pass với secretzone trên ổ di động samsung

Gỡ bỏ phân vùng bảo mật trên ổ cứng di động Samsung

Lưu ý: gỡ bỏ phân vùng bảo mật, dữ liệu trên phân vùng đó sẽ mất nên bạn backup dữ liệu trên phân vùng trước khi thao tác xóa bỏ.

Lựa chọn theo biểu tượng xóa -> Click “Yes”

đặt pass trên ổ samsung m3 portable

Bạn gõ mật khẩu yêu cầu xác nhận

gỡ password cho ổ cứng di động samsung m3 portable

Phân vùng đã được xóa bỏ hoàn toàn.

Video hướng dẫn chi tiết cách thiết lập phân vùng bảo mật và gỡ bỏ password trên ổ cứng di động Samsung M3 Portable

>> Các sản phẩm Ổ cứng di động Samsung hỗ trợ AutoBackup và SecretZone