Intel® Xeon® Processor 3050 và 3060 cùng những đánh giá

14-01-2015, 1:44 pm

Biểu đồ so sánh Hiệu năng tương đối và giá của Intel® Xeon® Processor 3050 và 3060 với CPU tương đương

 Dưới đây là giá của CPU trên đang bán trên thì trường

- Intel Xeon X3050 giá 880.000 VNĐ

- Intel Xeon X3060 giá 1.100.000 VNĐ

- Intel E6400 giá 1.260.000 VNĐ

- Intel E6600 giá 1.550.000 VNĐ