Hướng dẫn backup dữ liệu từ máy tính lên NAS asustor

08-05-2022, 5:05 pm

Backup Plan là phần mềm sao lưu miễn phí của ASUSTOR dành cho HĐH Windows. Bạn có thể sao lưu dữ liệu từ PC hoặc máy chủ windows tới NAS, máy chủ FTP hoặc các máy tính cùng mạng. Backup Plan hỗ trợ sao lưu theo lịch và cả đồng bộ. Ngoài ra phần mềm cũng cung cấp tính năng khôi phục dữ liệu từ bản backup.
Bạn có thể tải phần mềm Backup Plan tại link: http://www.asustor.com/service/downloads

1. Bạn cài đặt phần mềm Backup Plan lên máy tính cần thiết lập sao lưu dữ liệu lên NAS.
2. Các bước để thiết lập một Task Backup
2.1 Nhấp vào “Create”2.3 Phần mềm sẽ tự quét mạng local của bạn để tìm NAS ASUSTOR, sau khi chọn NAS nhấn Next.

 

2.4 Nhập tên username và Password cho NAS sau đó nhấn Next.

2.5 Tại đây bạn có 3 tùy chọn backup:
. Backup once: Sau khi cấu hình, quá trình backup sẽ chạy 1 lần.
. Synchronization: Sau khi cấu hình, quá trình backup sẽ chạy 1 lần, sau đó phần mềm sẽ tự động đồng bộ ngay khi nhận thấy có thay đổi về dữ liệu, luôn đảm bảo dữ liệu trên NAS tương đồng với dữ liệu trên máy.
. Schedule Backup: Backup định kì theo lịch bạn đặt.
Ở ví dụ này chúng ta sẽ chọn mục Schedule Backup.
. If file already exists:  Bạn có thể chọn [Skip if not modified] hoặc [Overwrite] với các tệp đã tồn tại.
. Mission Mode: cho phép bạn thiết lập cấu hình khoảng thời gian task backup sẽ chạy.
Sau khi cấu hình hoàn tất nhấn [NEXT]

2.6 Bạn chọn thư mục trên máy tính cần được sao lưu, bạn có thể chọn nhiều thư mục cùng lúc, sau đó nhấn [NEXT].

 

 

[Enable Filter]: Bộ lọc cho phép bạn lọc những loại tệp, file bạn muốn sao lưu, mặc định phần mềm cung cấp sẵn một số loại tệp để bạn lựa chọn, ngoài ra bạn có thể bổ sung các loại tệp mà bạn muốn lọc.

 

2.7 Tiếp theo bạn chọn thư mục trên NAS để chứa phần dữ liệu mà bạn muốn sao lưu, tài khoản sao lưu phải là tài khoản có quyền Read/Write với thư mục trên NAS mà bạn chọn, sau khi chọn xong nhấn [Finish] để hoàn tất.

2.8. Bạn có thể theo dõi toàn bộ các task backup tại bảng, bạn có thể tạo tối đa 6 task backup.

3. Phục hồi bản sao lưu.
3.1 Để khôi phục một bản sao lưu, đầu tien bạn chọn vào 1 task đã sao lưu thành công trước đó sao đó nhấp vào biểu tượng [Restore].

3.2. Tiếp theo tại đây bạn có 2 tùy chọn
- Directly restore the backup (the entire       backup will be restored): khôi phục toàn bộ bản sao lưu bạn đã thực hiện sao lưu trước đó.
-  Restore parts of backup ( you can select file(s) or folder(s) that you wish to restore): bạn có thể chọn chỉ những thành phần mà bạn muốn khôi phục trong bản backup mà bạn đã tạo
Ở đây mình chọn dòng 1: khôi phục toàn bộ bản backup đã tạo

3.3. Tại đây bạn lại có 2 tùy chọn
- Origin Directory path: khôi phục dữ liệu về đường dẫn thư mục gốc của nó
- New directory path: Khôi phục dữ liệu về một đường dẫn mới
- If file already exists: Skip if not modified: Bỏ qua file nếu đã có file trùng tồn tại. 

Nhấn [Finish] để kết thúc, Chúc các bạn thành công.