Các bước đơn giản tạo user và group trên ADM với NAS Asustor

17-01-2022, 10:31 am

Tạo User (người dùng) là một việc quan trọng và cần thiết khi thiết lập NAS của người quản trị viên. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước đơn giản tạo  user và group tên ADM nas Asustor.
Để tạo mới user, ở giao diện quản trị mở phần Access Control >> Chọn Add >> Add new user

Điền Tên user, password, các tùy chọn
>Disable Password change privileges for this account: tắt quyền đổi mật khẩu của user này
>Account expiration: gia hạn sử dụng của user

Chọn quyền cho user, dòng 1 nếu để user như 1 user thông thường, dòng 2 nếu set user thành 1 quản trị viên cho nas

Tiếp tục chọn Next

Tiếp theo sẽ có tùy chọn phân quyền truy cập thư mục theo user, có 3 quyền
DA>  Deny access: không cho phép user truy cập vào thư mục
RW> Read & Write: cho phép user toàn quyền đọc ghi, sửa đổi dữ liệu trên thư mục
RO> Read Only: chỉ cho phép user đọc và tải xuống dữ liệu, không cho phép sửa đổi hay ghi

Sẽ có tùy chọn cho phép giới hạn dung lượng  tải lên nas.

 

Tiếp theo là tùy chọn phân quyền ứng dụng trên nas, ở đây mình không có ứng dụng vào cần phân quyền nên ấn Next >> Finish