Hướng dẫn truy cập dữ liệu NAS synology

18-08-2023, 3:56 pm

1.Mạng nội bộ:

1.1 Máy tính windows: Thông thường khi máy tính của bạn ở trong cùng 1 mạng LAN với NAS biểu tượng truy cập nhanh của NAS sẽ hiện ra. Click thẳng vào biểu tượng của NAS để truy cập. Hoặc gõ lên thanh network \\địa chỉ ip của nas ( ví dụ 192.168.1.20) hoặc tên NAS ví dụ \\vcom.

Bạn có thể chọn vào folder share bất kì >> chuột phải>> map network Drive để ánh xạ ổ đĩa tại “This PC”.

 

1.2 Máy tính MAC: Finder>>Go>>Connect to server: nhập smb://địa chỉ ip hoặc tên NAS.

1.3 Truy cập ứng dụng file station trên trình duyệt Web: Mở trình duyệt web như chrome, safari nhập Địa chỉ của NAS, ví dụ 10.0.4.25, mở ứng dụng “File station”.

2 Truy cập từ xa:
2.1. Truy cập file station trên trình duyệt web: Mở trình duyệt web, nhập địa chỉ tên miền của nas ví dụ : https://vcomnas.synology.me:5001

2.2. Giao thức WebDAV

- Máy tính windows: bạn có thể sử dụng các ứng dụng hỗ trợ giao thức webDAV phổ biến như Filezila, netdrive, raidrive hay Cyberduck. Trong ví dụ dưới đây mình sử dụng raidrive ( hỗ trợ tốt các máy từ windows 10).

Tải và cài đặt ứng dụng raidrive về máy tính windows của bạn. Mở Raidrive, chọn add>> NAS>>Synology.
# Drive: Chọn một ký tự từ danh mục xổ xuống để ánh xạ cho ổ đĩa tính năng WebDAV
# Address: Nhập địa chỉ IP hoặc hostname của NAS Synology của bạn.
# Port: nhập 5006 hoặc port bạn cấu hình cho WebDAV trên thiết bị NAS Synology.
# Account: Nhập username và password đăng nhập DSM.
Click Ok để lưu lại cấu hình. Bây giờ bạn có thể truy cập file trực tiếp trên NAS synology thông qua ổ đĩa mạng WebDAV xuất hiện trên windows Explorer.

 

- Máy tính MAC: Đối với người dùng Mac, bạn có thể kết nối với NAS Synology thông qua WebDAV đơn giản sử dụng Finder.
Click Go> Connect to Server từ thanh menu.
Nhập địa chỉ IP của thiết bị NAS Synology hoặc tên miền trước “https://” và theo sau là “:5006” (Hoặc bất kỳ số cổng nào bạn đã chỉ định khi bật tính năng WebDAV).

Nhập username và password tương ứng trường Name và Password và click Connect.

Bây giờ bạn có thể thấy các thư mục được chia sẻ của NAS Synology trong Finder. Ngoài ra bạn có thể tìm thấy NAS Synology của mình và các thư mục được chia sẻ của nó trong Locations trên thanh bên.

2.3. Truy cập từ xa qua giao thức SMB ( chỉ nên dùng từ bản cập nhập DSM 7.2-64570)
Thông thường giao thức SMB ( file windows explorer) chỉ được dùng truy cập mạng LAN nội bộ, không khuyến nghị truy cập từ xa do nguy cơ an ninh tiềm ẩn từ các vụ tấn công mạng. Tuy nhiên từ bản cập nhật DSM 7.2 synology đã bổ sung tính năng autoblock cho SMB service ( tự động khóa truy cập khi đăng nhập liên tục sai nhiều lần). Để sử dụng truy cập SMB từ xa tới NAS bạn tiến hành mở các port 139, 445 cho địa chỉ ip local của nas.

- Truy cập từ máy tính Windows: mở “network” tại thanh địa chỉ gõ: \\DDNS (DDNS là tên miền nas synology của bạn). hoặc mở hộp thoại Run bằng tổ hợp phím Windows + R. tại hộp thoại gõ \\DDNS .

 

Bạn nhập tài khoản mật khẩu nas, truy cập bình thường như khi truy cập file share nội mạng.

 

- Truy cập từ máy tính MAC: Tại Finder chọn Go>>Connect to server>> điền: smb://DDNS. Điền tài khoản mật khẩu của nas và login.

2.4 Ứng dụng mobile: Bạn tải và cài đặt ứng dụng “DS file” tại Appstore và GooglePlay.
Mở ứng dụng DS file, điền tên miền NAS, tài khoản, mật khẩu và login.