Tìm theo
  • Nhà sản xuất

Máy tính đồng bộ Intel siêu nhỏ gọn

Những chiếc máy tính đồng bộ Intel với bộ xử lý mạnh mẽ, đồ hoạ bắt mắt và âm thanh đáng kinh ngạc - tất cả trong một thiết kế siêu nhỏ gọn.

Intel NUC là một máy tính đầy đủ chức năng, tiết kiệm năng lư �T  @k���������UV\}~\]��u v � �!*� �áxot;center" style="text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: page;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 27.05pt;mso-height-rule:exactly">10

Thùng inox cánh picomat

 

 

<td width="132&q